Elszámolási és forintosítási információk

Tájékoztató a 2014.évi XXXVIII.törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

TÁJÉKOZTATÓ a 2014.évi XXXVIII.törvény 6.§-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről a DEVIZA alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

TÁJÉKOZTATÓ a 2014.évi XXXVIII.törvény 6.§-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről a FORINT alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

TÁJÉKOZTATÓ az árfolyamgáttal érintett ügyfelek számára

Forintosítási információk

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetősége:

http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok/eljaras.html

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok elérhetősége:

http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/nyomtatvanyok
 

Közzétételek elszámolási kötelezettségről:

Közzététel elszámolási kötelezettségről 2015.11.30

Közzététel elszámolási kötelezettségről

Közlemény

Tájékoztató 2010. november 26. után kötött szerződésekhez

Forinthitelek elszámolásával kapcsolatos tájékoztatás

Letölthető nyomtatványok:

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönserződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány